Zoek
Sluit dit zoekvak.

VITO wil met nieuw labogebouw Earth verder inzetten op ontwikkeling duurzame technologieën

Onderzoeksinstelling VITO in Mol is gestart met de bouw van het nieuwe labogebouw Earth, dat talrijke labo’s en pilootinstallaties moet huisvesten. Daarmee wil VITO verder inzetten op de ontwikkeling van de volgende generatie duurzame technologieën.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is met ruim 1.200 medewerkers, waarvan 800 in Mol, een belangrijke speler op het gebied van duurzaamheidsonderzoek in Vlaanderen, Europa en ver daarbuiten. Om ook in de toekomst verder mee te werken aan de ontwikkeling van duurzame technologieën is VITO op de site van de vroegere steenkoolcentrale gestart met de bouw van een nieuw labogebouw.

Dat gebouw, dat de naam Earth draagt, moet in de nabije toekomst plaats bieden aan tal van labo’s en demoruimtes voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame technologieën. “Als alles volgens plan verloopt, wordt het gebouw midden 2025 in gebruik genomen”, zegt Inge Neven, CEO van VITO.

“Deze investering van 65 miljoen euro is essentieel om VITO in staat te stellen bij te dragen aan de versnelde transitie naar een duurzame toekomst. De nieuwe infrastructuur biedt niet alleen een efficiëntere werkomgeving, in de labo’s en demoruimtes worden ook de grondstoftechnologieën van de toekomst ontwikkeld en opgeschaald tot marktrijpe innovaties.”

VITO-CEO Inge Neven en burgemeester Wim Caeyers onthullen de naam van het Earth-gebouw en het VITO Sustainability Park. — © Tommy Maes

Duurzaamheidspark

Het Earth gebouw is na de geothermiecentrale op de Balmatt-site en de eerste demohal voor circulair materialenonderzoek een volgende stap voor het VITO Sustainability Park. “In dat duurzaamheidspark willen we onze infrastructuur geleidelijk aan groeperen”, vertelt Neven. “Daarmee kunnen we nog meer samenwerkingen realiseren, waarbij naast onze eigen VITO-teams ook externe onderzoekers en bedrijven samen de schouders onder de duurzaamheidsuitdaging zetten.”

Voor de bouw van het nieuwe labogebouw wordt ook gebruikgemaakt van duurzame materialen en techniek. Verschillende daarvan worden mee door VITO ontwikkeld. Zo zal het gebouw onder meer worden opgebouwd in Carbstones, bouwstenen op basis van staalslakken en CO². Voor de officiële eerstesteenlegging van het Earth gebouw signeerden de partners van het project enkele Carbstones van het gebouw.

De LignoValue-pilootinstallatie in het VITO-geothermiegebouw. — © Tommy Maes

“Deze investering van 65 miljoen euro is essentieel om VITO in staat te stellen bij te dragen aan de versnelde transitie naar een duurzame toekomst. De nieuwe infrastructuur biedt niet alleen een efficiëntere werkomgeving, in de labo’s en demoruimtes worden ook de grondstoftechnologieën van de toekomst ontwikkeld en opgeschaald tot marktrijpe innovaties.”

Pilootinstallaties

Momenteel heeft VITO al enkele pilootinstallaties waar duurzame grondstoftechnologieën worden ontwikkeld en zelfs al op semi-industriële schaal kunnen worden geproduceerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de LignoValue-pilootinstallatie die momenteel al actief is in het geothermiegebouw van VITO. “Deze installatie produceert bio-aromaten voor de bouw zoals isolatiematerialen, lijmen en coatings op basis van gras- en houtafval”, verklaart expert Karolien Vanbroekhoven. “Normaal gezien worden die aromaten gehaald uit petroleum, maar onze installatie kan die dus ook uit biomassa halen.”

Een ander voorbeeld is Characterise to Sort, een sorteersysteem dat met de hulp van machine learning en artificiële intelligentie afvalstromen beter herkent en zo correct sorteert. “Dat is bijvoorbeeld heel handig voor het sorteren van ingezamelde batterijen”, licht expert Kris Broos toe. “Het Characterise to Sort-systeem herkent de samenstelling van elke batterij en kan zo de verschillende soorten uit elkaar halen.” De Characterise to Sort-pilootinstallatie krijgt ook midden 2025 een stek in het nieuwe Earth-gebouw van VITO.

Het nieuwe labogebouw wordt gebouwd op de site van de voormalige elektriciteitscentrale. — © Tommy Maes

Bron: Gazet Van Antwerpen, 23 oktober 2023